Praktische informatie.

PGB.

Cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de WLZ of WMO kunnen de dagbesteding bij ons inkopen. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vervoer.

Wij halen en brengen onze cliënten zelf van en naar huis. Op deze manier wordt de dag meteen goed opgestart en ook weer afgesloten. Tevens is er dan de mogelijkheid tot een contactmoment met ouders of woonbegeleiders voor een goede overdracht.

Uitsluitingscriteria.

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of Zorgclick de juiste zorg kan bieden aan cliënten. Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij behoeven zijn:

Klachten.

We streven ernaar zorg en begeleiding van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het gebeuren dat je
niet tevreden bent over (onderdelen) van de begeleiding.
Onvrede over de begeleiding kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een begeleider, de kwaliteit van de geleverde zorg/begeleiding of over iets wat de zorgaanbieder
juist nalaat te doen.


Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Zorgclick hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. (wkkgz)

We zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
www.klachtenportaalzorg.nl

Iedere cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger ontvangt bij aanvang de klachtenprocedure.